IMG_0984

/// o. T. (2015) /// Foto: J. Krone ///

Bild

Gelandet…

Bild

IMG_0888

/// o. T. (2015) /// Foto: J. Krone ///

Bild

Oben…

Bild

IMG_0905

/// o. T. (2015) /// Foto: J. Krone ///

Bild

Das Gelb des Herbstes…

Bild

IMG_0843

/// o. T. (2015) /// Foto: J. Krone ///

Bild

Groß & klein…

Bild

IMG_0830

/// Innen (2015) /// Foto: J. Krone ///

Bild

Inside…

Bild

IMG_0856

/// Der Mann und der Ballon (2015) /// Foto: J. Krone ///

Bild

Der Heißluftballon…

Bild